Det är Universitets- och högskolerådet, UHR, som har räknat på hur många studenter som sökt till vårterminen 2016 jämfört med hur många som sökte till vårterminen 2015.

Antalet som hade sjuksköterskeutbildningen som förstaval ökade med fem procent.

Tittar man däremot på hur många som antagits till sjuksköterskeutbildningen nästa termin ligger ökningen på hela 14 procent.

Det ligger helt i linje med regeringens beslut om att successivt till 2017 öka antalet permanenta ubildningsplatser för tre av Vårdförbundets målgrupper: Fullt utbyggt ska det bli:

  • 250 fler platser på barnmorskeutbildningen.
  • 700 fler platser på sjuksköterskeutbildningen.
  • 600 fler platser på specialistsjuksköterskeutbildningarna.

Enligt UHR:s beräkningar ökar utbildningar som leder till yrkesexamina mest för:

  • Civilingenjörer (17 procent)
  • Sjuksköterskor (13 procent)
  • Lärare (3 procent).