Med hjälp av en undantagsregel har det tidigare varit möjligt att anställa studenter som bara gått fem terminer, eller nyexaminerade sjuksköterskor som inte hunnit få sin legitimation, som sjuksköterskor.

Men från årsskiftet gäller inga undantag längre. För att arbeta som sjuksköterska måste du ha fått ut legitimationen.

Socialstyrelsen säger dock att just nu är väntetiden bara två veckor för de som har svensk examen om alla papper finns med i ansökan.

De nya reglerna gäller för den som anställs efter årsskiftet.