Det vanligaste är att kontrollerna av warfarin sköts på en AK-mottagning eller i primärvården. Men som ett alternativ kan patienter efter utbildning både testa sitt värde och ställa in dosen på läkemedlet själva.

Nu har Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket gjort en utvärdering som visar att det blir en besparing efter 18 månader.

– Vi bedömer att man når en besparing om patienterna själva utför kontrollerna och doseringen i stället för att det görs på sjukhusmottagning, säger Malin Blixt, enhetschef på Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket.

Ökar blödningsrisken

I Sverige behandlas över 200 000 patienter med det blodproppsförebyggande läkemedlet warfarin. Det kräver noggrann, regelbunden kontroll genom prover av blodets förmåga att koagulera. En för hög dos av läkemedlet ökar risken för blödning och en för låg dos ger inte tillräckligt skydd mot blodpropp.

Västerbottens och Stockholms läns landsting var tidigt ute med självtest. Ena varianten är att patienten enbart testar blodets koagulationsförmåga, vilket blir dyrare de fyra första åren. Den andra är att patienten både gör självtest och ställer in sin dosering. Det blir billigare efter 18 månader, jämfört med att uppsöka vård.