Enligt röntgenklinikens chef Liselott Mafi, som intervjuas i Sundsvalls Tidning, kan det pressade läget påverka patientsäkerheten.

– Har man långa väntetider finns det alltid en risk att det är människor som kan försämras i sin sjukdom under väntetiden, säger Liselott Mafi.

Redan nu får enstaka patienter vänta för länge, anser Mafi som också säger att även om de inte blir försämrade i sin sjukdom kan den långa väntetiden orsaka stort lidande för patienterna.

Köerna vid röntgenkliniken är ungefär ett år för lågprioriterade MR-undersökningar. Även för undersökningar med datortomografi ökar väntetiderna. Problemet med de långa köerna inom landstinget i Västernorrland har pågått i flera år och hänger samman med brist på både röntgensjuksköterskor och röntgenläkare, skriver Sundsvalls Tidning.