Forskare vid Karolinska institutet i Stockholm har följt nära 450 kvinnor mellan 18 och 40 år som behandlats för Hodgkins lymfom och friskförklarats. Syftet vara att se om de som efter behandlingen blev gravida löpte en ökad risk för att återinsjukna.

Man vet att ett dämpat immunförsvar eller olika inflammatoriska tillstånd ökar risken för att utveckla sjukdomen. Eftersom graviditet påverkar immunsystemet har det bland patienter, men delvis också bland läkare och barnmorskor, funnits en oro för att risken för återinsjuknande skulle öka om de efter behandlingen blir gravida.

Av de kvinnor som ingick i studien genomgick 144 stycken en fullgången graviditet. Av dessa återinsjuknade 47 i cancer. Men för alla utom en gick det mer än fem år mellan förlossningen och återinsjuknandet. Risken för återinsjuknande är annars som högst under de första två till tre åren efter att diagnosen ställts.

– Det är många faktorer som en kvinna måste ta i beaktande inför en eventuell graviditet, men denna studie visar att risken för att graviditeten ska leda till återfall inte är något som kvinnan behöver oroa sig för, säger onkologläkaren Ingrid Glimelius som varit med och gjort studien.

Studien – Pregnancy and the risk of relapse in patients diagnosed with Hodgkin lymphoma – publiceras online i den vetenskapliga tidskriften Journal of Clinical Oncology.