Som Vårdfokus tidigare skrivit om är äldre patienter en sårbar grupp på akuten. De hamnar ofta en bit ner på prioriteringslistan och riskerar långa väntetider. Flera akutmottagningar arbetar nu aktivt för att förbättra vårdkedjan för denna grupp.

Den 28 december startar Akademiska sjukhuset i Uppsala ett snabbspår för äldre multisjuka patienter. Geriatriken viker 13 platser för direktinläggningar främst via ambulans och den mobila äldreakuten. Syftet är att låta patienterna få rätt specialistvård snabbare samtidigt som det kan minska trycket på akutmottagningen. Förhoppningsvis kan snabbspåret också korta vårdtiderna och minska risken för återinläggning.

Ökad tillgänglighet

– Tidigare har fokus varit att behandla det akuta tillståndet, till exempel en infektion. Därefter har patienten skickats hem och inte sällan kommit tillbaka inom några veckor. Nu tar vi ett helhetsgrepp om äldre multisjuka som ofta får vänta på akuten där trycket är högt och tillståndet inte anses urakut. Syftet med det akutgeriatriska snabbspåret är att vården ska bli mer tillgänglig, men också att undvika återinläggning, säger avdelningschef Ulrica Varg Etemadi i ett pressmeddelande.

Personer över 65 år med akuta tillstånd som exempelvis infektioner, försämrad KOL eller hjärtsvikt kommer från den 28 december att bedömas av ett särskilt vårdteam bestående av läkare, sjuksköterskor, sjukgymnaster och arbetsterapeuter med geriatrisk kompetens.

I dag är ungefär en femtedel av cirka 53 000 personer som årligen söker akut på Akademiska över 80 år.