Mer än 142 000 människor i Europa fick diagnosen hiv under 2014. Det är det högsta antalet någonsin sedan rapporteringen startade på 1980-talet.

De nya siffrorna från Världshälsoorganisationen, WHO och ECDC, European centre for disease prevention and control, visar att ökningen framför allt skett i östra delarna av Europa där diagnosen har mer än fördubblats under det senaste årtiondet.

De förebyggande programmen har inte haft tillräcklig effekt och har inte nått alla länder, konstaterar ECDC i sin rapport.

Sex mellan män är fortfarande den dominerande orsaken till att hiv sprid och det är enligt ECDC viktigt att nå den gruppen med mer och bättre information och förebyggande insatser.