Överenskommelsen med Sveriges kommuner och landsting, SKL, gäller 2015 och 2016. Den största delen av pengarna, sammanlagt 575 miljoner, ska användas till stärkt bemanning inom förlossningsvården.

2016 utbetalas också 125 miljoner kronor som ett stimulansbidrag till landstingen för att förbättra primärvårdens insatser för kvinnors hälsa. Pengarna ska gå till att förbättra primärvårdens insatser kring sjukdomar som är vanliga hos kvinnor, särskilt patienter i socioekonomiskt utsatta områden.

– Den här satsningen är en viktig bit på vägen mot en mer jämställd och jämlik vård. Förlossningsvården är avgörande för många kvinnors hälsa och behöver bli mer jämlik över landet säger sjukvårdsministern Gabriel Wikström i ett pressmeddelande.

SKL:s ordförande, Lena Micko, anser att satsningen är ett viktigt tillskott i arbetet med att öka patientsäkerheten.

– Även om svensk förlossningsvård håller hög klass finns förbättringsområden. Ett sådant är komplikationer i samband med förlossning, där vi dels behöver minimera skadorna, dels säkerställa att de som trots allt drabbas får rätt vård, säger hon.