I höst har Sveriges första klinik för protonstrålning öppnat, en gemensam investering av de sju landsting som har universitetssjukhus.

Hit till Skandionkliniken i Uppsala kommer patienter från hela landet och bor på det tillhörande hotellet. Här ska forskas intensivt, för än så länge finns faktiskt inte så mycket studier som jämför protonstrålning med fotonstrålning.

Ska vara mer skonsam

Protonstrålning ska vara mer skonsam mot de organ och vävnader som ligger runt cancern. Fotonstrålning går ibland hårt åt omkringliggande, frisk vävnad.

Håkan Nyström som är verksamhetschef och fysiker poängterar att vanlig strålning också är bra, och för de flesta den bästa behandlingen.

– De beräkningar som gjorts uppskattar att 10-15 procent av patienterna kan få en avgjort bättre behandling med protoner, säger han.

Atomens positiva laddning

Protoner är atomens positiva laddning. På Skandionkliniken utvinns de ur vätgas med den enorma, 220 ton tunga, cyklotronen. Den har lyfts in genom taket och delen som är närmast patienten, det så kallade gantryt, kräver ett rum stort som en kyrkosal med tio meter i takhöjd.

Patienten hör det dova ljudet när kolossen rör sig bakom väggen.

– Miljön här är speciell, därför berättar jag noggrant om hur behandlingen går till. Patienterna kommer hit dagen innan och får testa. Det går bra utan lugnande medel för de flesta. Småbarn sövs innan, säger onkologisjuksköterskan Caroline Wenngren.

Det är klinikens onkologsisjuksköterskor som sköter strålningen. Caroline Wenngren är erfaren efter att ha arbetat med strålning i 35 år. Hon rekryterades från föregångaren, The Svedbergslaboratoriet, som i mindre skala använt protonstrålning sedan 1957.

– Det är viktigt att förstå att patienten kan känna sig utlämnad och ensam på britsen. Därför har alla här prövat att ligga under gantryt, säger hon.

Studier om upplevelsen

En grupp för omvårdnadsforskning av patienternas upplevelser av behandling har bildats med forskare från universitet och universitetsjukhusen i Sverige.

– Medicinska studier tyder på att bieffekterna blir lindrigare, men ingen vet om det också är patientens upplevelse, säger Karin Ahlberg, projektledare på Sahlgrenska akademins institution för vårdvetenskap och hälsa.

Läs mer i Vårdfokus tema om cancer härintill.