Sammanställningen publicera i dag av organisationen Global observatory for physical activity, Gopa. Organisationen bildades som ett svar på en serie artiklar om fysisk inaktivitet som publicerades i den vetenskapliga medicintidskriften Lancet för några år sedan.

Av kartläggningen framgår att mer än vart tionde dödsfall i Sverige, och vart nionde i världen, kan kopplas till att folk inte rör sig i tillräcklig omfattning.

I sammanställningen ingår 131 länder. Resultaten kommer att redovisas vartannat år i form av landspecifika informationskort. Dessa är tänkta att fungera som ett verktyg för politiker, beslutsfattare, forskare och andra som arbetar med att försöka få folk att röra sig mer.

Sjukgymnasten och forskaren Maria Hagströmer vid Karolinska institutet i Stockholm har lett arbetet med att sammanställa de data från Sverige som ingår i kartläggningen.

Kartläggningen är den första att ta fram ett långtgående och kunskapsbaserat underlag om fysisk aktivitet i världen, samt om forskning och policyer inom området.

– Här ser vi tydligt att Sverige behöver utforma en handlingsplan som tar ett samlat grepp om fysisk aktivitet och hälsa, vilket saknas i dagsläget. En sådan handlingsplan kan bidra till att rädda liv, säger Maria Hagströmer i en artikel som publiceras på Karolinska institutets webb.