Varje år får omkring 4 000 sjuksköterskor som utbildats vid lärosäten i Sverige sin legitimation. De senaste åren har siffran till och med legat under 4 000.

Men antalet nylegitimerade med utländsk examen har ökat stadigt de senaste tio åren. Förra året gavs var tionde ny legitimation till en sjuksköterska utbildad i ett annat land. Det visar en sammanställning som gjorts av Socialstyrelsen.

2014 utfärdades 3 902 legitimationer till sjuksköterskor med examen från ett svenskt lärosäte och 440 till sjuksköterskor med utländsk examen.

Sex av tio läkare

Därmed följer sjuksköterskorna samma trend som läkare. Men för dem är siffran betydligt högre. Sex av tio nylegitimerade läkare har utländsk examen och så har det sett ut de senaste tio åren.

I och med att regeringen beslutat att utöka antalet platser på sjuksköterskeutbildningarna med 700 och dessutom underlätta för nyanlända att få sin kompetens validerad är det troligt att antalet nylegitimerade kommer att öka både när det gäller de som har svensk och utländsk utbildning.