– Ansvaret för examination av specialistsjuksköterskor ska även i fortsättningen ligga på universitet och högskolor för att säkra den akademiska nivån, säger Sineva Ribeiro.

Vårdfokus kunde i går berätta om att Moderaterna i Stockholm i början av nästa år kommer att uppvakta regeringen med ett nationellt förslag om att specialistsjuksköterskeutbildningen ska skötas av landsting och regioner.

I en intervju säger personallandstingsrådet Peter Carpelan (M) att han vill se en mer praktisk inriktad specialistsjuksköterskeutbildning som drivs av landstingen och fungerar ungefär som läkarnas AT- och ST-tjänstgöring.

Men Vårdförbundets ordförande tycker att det är helt fel väg att gå.

– Vi vill se Akademisk specialisttjänstgöring som sker både på universiteten och i hälso- och sjukvården, säger Sineva Ribeiro.

Hon anser att det är viktigt att säkra kunskapen i omvårdnad både i forskningen och i vårdens vardag. Därför vore det helt fel att införa specialistutbildning som inte är knuten till akademin.

– Vi förstår att den alarmerande bristen på specialistsjuksköterskor skapar desperation. För att råda bot på bristen måste arbetsgivare erbjuda goda villkor och en bra löneutveckling för de specialistsjuksköterskor som finns i hälso- och sjukvården så att de stannar kvar. Sedan måste fler utbildas genom att Akademisk specialisttjänstgöring, AST erbjuds sjuksköterskor i hela landet. Vi vill se ett statligt nationellt ansvar för det, säger Sineva Ribeiro.