Allt fler lyfter problemet med att antalet undersköterskor inom vården har minskat, skriver Gabriel Wikström i en debattartikel i Dagens Samhälle.

Wikström skriver att det är sannolikt att sjuksköterskorna har fått ta över arbetsuppgifter som undersköterskorna gjorde tidigare och att det är därför som behovet av sjuksköterskor har ökat. En del av lösningen på sjuksköterskebristen bör kunna vara att rekrytera fler undersköterskor till vården i framtiden, anser ministern.

I debattartikeln börjar Gabriel Wikström med att slå fast att kompetensförsörjningen är "en av de största utmaningarna" för vården. Men han skriver också att Sverige aldrig haft så många läkare och sjuksköterskor som i dag och därför är det nödvändigt att titta på hur personalens tid används och hur fördelningen av arbetsuppgifter mellan olika yrkesgrupper ser ut.

Wikström vill även få ett bättre underlag för hur tillgången på olika yrkesgrupper ser ut och ger Socialstyrelsen i uppdrag att utveckla och förbättra det nationella planeringsstödet.

Fler yrkeskategorier bör ingå i planeringsstödet, bland annat undersköterskor, farmaceuter, fysioterapeuter och psykologer. Men det behövs också en mer detaljerad redovisning när det gäller specialistsjuksköterskor i planeringsstödet, alltså vilka slags inriktningar som det råder brist på.

Läs hela debattartikeln här.