Vårdfokus har tidigare berättat om att de tre stora akutsjukhusen i Stockholm gick back rejält under förra året. Karolinska universitetssjukhuset landade på minus 561 miljoner kronor. Tillsammans med Danderyds sjukhus och Södersjukhuset handlar det om cirka 800 miljoner.

För att det inte ska bli stora underskott även i år föreslår hälso- och sjukvårdsdirektören att akutsjukhusen ska få 600 miljoner kronor extra 2015.

Vård ska flyttas ut från sjukhusen

Stockholms läns landsting fortsätter utvecklingen mot fler vårdval och målet att allt mer vård ska ges utanför de stora akutsjukhusen. Det visar landstingets bokslut som blev offentligt i dag.

Sex nya vårdval infördes under 2014: ortopedi/handkirurgi, neurologi, klinisk neurofysiologi, intensivträning för barn med rörelsehinder, barn och ungdomsmedicinska mottagningar samt rehabilitering vid smärta och utmattningssyndrom.

20 nya ortopedmottagningar

Det innebar bland annat att Stockholm fick ett 20-tal nystartade mottagningar inom ortopedi.

Men att allt mer vård flyttas ut från sjukhusen till privata mottagningar innebär också att sjukhusen måste minska sin verksamhet i motsvarande omfattning.

Det tillskott som akutsjukhusen nu får från landstinget ska användas till den omställningen, enligt hälso- och sjukvårdsdirektören Henrik Almkvist.