I snitt dör omkring 70 barn per år till följd av skador enligt Socialstyrelsens statistik för de senaste åren. I början av 1970-talet var det omkring 400 per år.

Trafikolyckor dominerar

Hälften av barnen avled efter ett olycksfall, 40 procent genom självmord och 10 procent till följd av ett övergrepp av en annan person. Bland olycksfallen dominerar trafikolyckorna, även om de har minskat kraftigt sen 1970-talet.

Drygt 18 000 barn var inskrivna på sjukhus per år under perioden 2010-2013 till följd av skadehändelser.

Omkring 170 000 barn söker vård på akutmottagning på grund av skada.

Sjukhusvård efter fallolyckor

Den vanligaste orsaken till att barn behandlas på sjukhus är fallolyckor, även om det är få barn som avlider på grund av det. Fallolyckor är vanligast bland 1-3-åringar och bland 10-15-åringar.

De senaste åren har självmordsfallen bland barn legat på i genomsnitt 28 barn per år. Två tredjedelar av de som tog sitt liv var pojkar.

Fram till 2007 ökade antalet barn som vårdats på sjukhus till följd av självdestruktiva handlingar, men sedan dess har antalet minskat bland både flickor och pojkar. Men 2013 ökade antalet något igen, jämfört med året innan.

16 000 skadas på lekplatser

Skador som leder till att barn behöver söka akutvård på sjukhus sker oftast på fritiden, antingen hemma eller i samband med idrottsutövning.

Omkring 16 000 barn skadas också på lekplatser varje år.

Hela rapporten om barns skador finns hos Socialstyrelsen.