Det blir allt vanligare med övervikt och fetma, som är riskfaktorer för att drabbas av diabetes typ 2. Ändå får färre sjukdomen. Exakt varför förekomsten av diabetes minskar är inte känt.

– Sannolikt handlar det om friskfaktorer som bra kost och aktiv livsföring, som kompenserar för de ökade riskerna som övervikt och fetma utgör, säger Olov Rolandsson, professor i allmänmedicin på Umeå universitet, som är en av forskarna bakom studien.

Fler lever med diabetes

  • Studien visar att totalt 240 871 personer insjuknade i folksjukdomen diabetes mellan 2005 och 2013.
  • Antalet insjuknade i typ 2-diabetes minskade under perioden med 0,6 procent per år bland kvinnor och 0,7 procent bland män.
  • På grund av minskad dödlighet lever fler med sjukdomen, ökningen var 2,4 procent bland män under perioden och för kvinnor 1,9 procent.

– Sverige har en relativt låg förekomst av typ 2-diabetes. Det är glädjande att färre insjuknar och att fler lever med sjukdomen, eftersom det betyder att färre dör av följdsjukdomar kopplade till diabetes som hjärtinfarkt och stroke.

Ändrad kost

Studien publiceras i tidskriften Diabetic Medicine och är ett forskningssamarbete mellan fyra allmänmedicinska enheter vid universiteten i Umeå, Örebro och Linköping, samt Karolinska institutet.

Forskarna har räknat antalet personer som behandlas med diabetesläkemedel, beräknat antalet som insjuknat och hur många som har typ 2-diabetes under tidsperioden. Slutligen har de räknat ut hur stor andel av befolkningen som har sjukdomen genom att lägga ihop de som behöver läkemedel med de som klarar sig genom ändrad kost och livsstil.