Det är ett forskarteam vid universitetet i Tokyo som tagit fram den nya tekniken: ett 30 centimeter långt och 18 centimeter brett armband som kan placeras antingen direkt på huden eller utanpå kläderna.

Armbandet mäter kontinuerligt vitala parametrar som kroppstemperatur och hjärtfrekvens.

Drabbas patienten av feber larmar apparaten.

Det går också att skriva ut resultaten på en skrivare.

Armbandet kommer för första gången att presenteras på en IEEE-konferens ( Institute of electrical and electronics engineers) i San San Francisco 22-26 februari.