Nu kommer nya bevis för att barn skyddas bäst mot allergi genom att i tidiga år äta jordnötter.

I många år rekommenderades föräldrar att undvika jordnötter till barn som befinner sig i riskzonen för att utveckla allergi. Men med tiden har kostråden ifrågasatts, framför allt för att jordnötsallergi inte har minskat, utan tvärtom ökat.

Barn i riskzonen

Den nya studien, som gjorts vid King´s College i London, följde 640 barn som var yngre än ett år då forskningen påbörjades. Alla barn ansågs ligga i riskzonen för jordnötsallergi på grund av att de redan hade eksem eller äggallergi.

Hälften av barnen fick rådet att äta jordnötter minst tre gånger i veckan och hälften skulle undvika det ända fram till fem års ålder

Det visade sig att i gruppen av barn som regelbundet ätit jordnötter blev mindre än en procent allergiska. Men bland barnen som fått rådet att undvika jordnötter utvecklade drygt 17 procent jordnötsallergi.

Ändrad strategi

Forskarnas slutsats är att tidig och regelbunden konsumtion av jordnötter är ett säkert sätt att undvika jordnötsallergi. Studien publiceras i dag i vetenskapstidskriften New England Journal of Medicine.

Allt fler studier visar att strategin att helt undvika till exempel ägg, fisk och jordnötter till barn som är i riskzonen för att utveckla allergier, inte fungerar. Svenska Livsmedelsverket rekommenderar till exempel att även barn under ett år får smaka på jordnötter, hackade eller malda så att de inte riskerar att fastna i halsen.