På amerikanska glesbygden är läkarbristen stor och det är vanligt att sjuksköterskor driver egna mottagningar. De är utbildade till avancerade specialistsjuksköterskor, så kallade advanced nurse practitioners, en nivå av yrket som hittills saknas i Sverige.

Utvecklingen att amerikanska sjuksköterskor tar allt större ansvar för primärvården på glesbygden har inte hejats på av läkarna, som tvärtom varit skeptiska. Nu visar en ny studie att primärvårdsläkarna ändå skulle rekommendera duktiga highschool-elever att välja nurse practitioner-yrket än sitt eget.

Sjuksköterskorna mer nöjda

– Vårt material visar att läkare och avancerade specialistsjuksköterskor i primärvården utbildas på olika sätt för att utföra samma kliniska uppgifter. Sjuksköterskorna rapporterar mycket större tillfredsställelse med sin karriär, de arbetar färre timmar och har mer tid för patienterna. Läkarna verkar vara mer upptagna, arbetar fler timmar men har också bättre betalt, säger Karen Donelan, en av författarna till studien.

Studien bygger på en enkät utskickad till 957 läkare och lika många avancerade specialistsjuksköterskor i primärvården, och är publicerad i tidskriften Academic Medicine.

Hög arbetsbelastning

Författarna menar att orsaker till att läkarna mer sannolikt skulle rekommendera sjuksköterskeyrket kan vara att de ser pessimistiskt på sin egen roll framöver. Det kan gälla faktorer som sjunkande lön i förhållande till andra specialiteteter och hög arbetsbelastning.

Läs mer om avancerade utbildningar och sjuksköterskor som tackat ja till svårare arbetsuppgifter, som ofta tidigare sköttes av läkare, i Vårdfokus tema Karriärchans, se länkarna här intill.