Kvinnor som genomgått operation mot fetma och sen blir gravida hade betydligt mindre risk att utveckla graviditetsdiabetes, jämfört med kvinnor med samma BMI som kvinnorna hade innan de fetmaopererades.

Men däremot hade kvinnor som gjort fetmaoperation dubbelt så hög risk att föda barn som var lätta för tiden och graviditetslängden var något kortare.

Det här visar en studie som gjorts vid Karolinska institutet och som publiceras i New England Journal of Medicine i dag.

Andelen kvinnor som genomgått en fetmaoperation innan de föder barn har ökat kraftigt. I Sverige genomfördes år 2013 nästan 8 000 fetmaoperationer, varav åtta av tio operationer gjordes på kvinnor.

– Eftersom fetmakirurgi följt av graviditet både ger positiva och negativa effekter bör dessa kvinnor betraktas som riskgraviditeter när de väntar barn. De bör få särskild omsorg från mödravården, till exempel genom extra ultraljud för att kontrollera fostertillväxt och detaljerade kostråd som även inkluderar kontroll av intag av kosttillskott som är nödvändiga efter fetmakirurgi, säger Kari Johansson, forskare vid Karolinska Institutet.