Det råder i dag stora skillnader i antal aborter, val av abortmetod och preventivmedelssubvention runt om i Sverige. Men eftersom abortvården inte registreras på nationell nivå kan den inte utvärderas systematiskt.

Lagändringen gjordes 2001

"Det medför att kvaliteten på abortvården inte kan följas upp och därför vet vi inget om komplikationer som uppstår och hur de handläggs. Utan registrering kan inte abortvården kvalitetssäkras vilket är oacceptabelt."

Det skrev Barnmorskeförbundets ordförande Ingela Wiklund, liksom ordförandena i organisationens etiska råd Catharina Zätterström och internationella råd Marie Klingberg-Allvin nyligen i en debattartikel i Svenska Dagbladet tillsammans med gynekologer och forskare vid WHO-centret på Karolinska institutet och SFOG, svensk förening för gynekologi och obstetrik.

Abort får inte registreras

Abort är den enda medicinska behandling som enligt lag inte får registreras i patientregistret, PAR. Lagändringen gjordes 2001 för att skydda kvinnor som genomgått abort från anklagelser och påverkan från abortmotståndare.

2009 föreslog regeringens utredare Anders Milton ett nationellt abortregister. Det fick dock massiv kritik och kallades bland annat ett skuld- och skamregister. Förslaget begravdes.

Sämre statistik

2013 stoppade Socialstyrelsen dessutom sin statistikinsamling om aborter eftersom den inte ansågs vara tillräckligt anonym. Insamlingen har kommit igång igen, men nu rapporteras kvinnornas åldrar i femårsintervaller, och för ungdomar enbart om de är yngre eller äldre än 19 år. Det framgår inte vilken kvinna som kommer från vilken klinik.

– Det råder inga tvivel om att det kommer att bli sämre kvalitet. När man gjorde det här undantaget för inrapportering av aborter var det integritetsfrågan man gick på. Tyvärr går det ut över det medicinska och det blir stigmatiserande och särbehandlande, säger Jesper Brohede, enhetschef på Socialstyrelsen i Dagens Nyheter i dag.

Var tredje kvinna genomgår abort

Debattörerna i Svenska Dagbladet skrev att i snitt var tredje kvinna i Sverige kommer att genomgå en abort under sin livstid, och att bristen på kunskap om abortvård riskerar att ytterligare bidra till att fördomar gror inom abortområdet. 

"Vi önskar att politikerna nu tar nödvändiga steg för att möjliggöra en kvalitetssäkrad abortvård i Sverige. Vi behöver förändra synen på abortvård och jämställa den med annan medicinsk vård", skrev de.