Ett internationellt team lett av forskare vid Uppsala universitet har för första gången lyckats avbilda intakta levande bakterier med en röntgenlaser.

– Om du verkligen vill förstå en cells funktioner måste den vara vid liv, säger en av de ledande forskarna i försöket, professor Janos Hajdu, i ett pressmeddelande från Uppsala universitet.

Ljuspulser från röntgenlaser

Tekniken innebär att en fin aerosol av celler beskjuts med ljuspulser från en röntgenlaser. Aerosolen är bokstavligen en stråle av levande celler och är tunnare än ett hårstrå. De ultrakorta röntgenpulserna sprids från enskilda celler, vilket resulterar i ett distinkt spridningsmönster som registreras av en snabb detektor.

Dessa data analyseras sedan med datorprogram utvecklade i Uppsala, därefter kan bilder av cellerna rekonstrueras.

Teamet planerar nu att finjustera avbildningsmetoden med ytterligare experiment och hoppas kunna ta bilder med betydligt högre upplösning.

"En enorm skillnad"

Fram tills nu har högupplöst avbildning inneburit nedfrysning av cellerna och en hög stråldos som gör att de dör under datainsamling. Ofta har cellerna även täckts med ett tunt lager metall för att få bättre kontrast.

– Det är en enorm skillnad mellan bilder som produceras med hjälp av denna teknik och bilder från traditionell optisk mikroskopi av levande celler, säger Janos Hajdu. Få trodde att detta var möjligt.

Ger nya insikter

Tekniken, som nu beskrivs i tidskriften Nature Communications, kommer att kunna ge forskare en tydligare inblick i cellens komplexa värld eftersom man kan fånga strukturen hos levande celler i stort sett momentant.

– Processer som celldelning och proteinveckning skulle kunna observeras under tiden de sker. Dessutom öppnar tekniken för framtida 3D-modellering av processer i cellen, vilket skulle kunna ge viktiga insikter i komplicerade sjukdomsförlopp, förklarar Tomas Ekeberg, forskare i molekylär biofysik vid Uppsala universitet och ledare för experimentet.