38 000 flickor och kvinnor i Sverige beräknas vara könsstympade och 19 000 flickor kan riskera att utsättas, skrev Socialstyrelsen i en rapport början av februari.

Gott bemötande

Socialstyrelsen konstaterade i rapporten att det behövs mer kunskap i vården för att kunna ge könsstympade flickor och kvinnor en god vård och ett gott bemötande. Det material som nu lanseras ger en översiktlig bild av vad könsstympning är, hur vanligt det är, och hur sjukvården kan arbeta förebyggande för att förhindra att flickor i Sverige blir utsatta.

– Webbutbildningen tar upp vad könsstympning egentligen innebär, vad lagen säger, att som personal våga ta upp frågan med sina patienter när det är relevant. Men också att veta vad man ska göra med svaret och hur man kan bidra med det förebyggande arbetet, säger Malin Ahrne.

Som komplement till webbutbildningen släpper Socialstyrelsen senare i vår ett kunskapsstöd som fokuserar på vård och behandling men också tar upp förebyggande arbete.

Uppskattade siffror

Siffrorna över antalet könsstympade i Sverige bygger på FN:s barnfonds uppskattningar av utbredningen av könsstympning i 27 afrikanska länder, och risken för flickor i Sverige att utsättas byggde på antal flickor under 18 år med en mamma från något av länderna.

Samtidigt med kompetenssatsningen i vården lanserar Socialstyrelsen ett handledningsmaterial för samhällskommunikatörer tänkt att användas i deras möte med nyanlända i Sverige.