Folkhälsomyndighetens statistik från förra veckan visar att influensan ökat i samtliga övervakningssystem som myndigheten använder sig av. Kurvan pekar rakt uppåt och Folkhälsomyndigheten väntar sig en topp de kommande veckorna.

Det som är extra problematiskt i år är dels att den vanligaste influensatypen A(H3N2) den här säsongen är av en sort som tycks vara extra besvärlig, dels att årets influensavaccin inte skyddar så bra som tänkt eftersom virusstammen muterat.

Värst utsatta är äldre människor och personer som lider av någon annan underliggande sjukdom.

Många behövde sjukhusvård

I Nordamerika, där influensasäsongen hunnit passera, hade 94 procent av dem som behövde sjukhusvård minst en underliggande riskfaktor för svår sjukdom. Vanligast var hjärt-kärlsjukdom, metabola sjukdomar och övervikt.

Sedan influensaövervakningen i Nordamerika startade för cirka tio år sedan var risken för sjukhusvård den hittills högsta som uppmätts bland personer över 65 år.

Intensivvårdade i Sverige

I Sverige har hittills 18 personer intensivvårdats sedan influensasäsongen inleddes i höstas. Av dessa hade elva personer smittats med influensa A(H3N2), tre med A(H1N1) och fyra med influensa B, Just influensa B ökade kraftigt i förra veckan, men antalet fall är relativt få jämfört med A(H3N2).