– Både på sjukhuset och i kommunerna råder ständig underbemanning. Vårdplatser stängs, avdelningar slås ihop och våra medlemmar stressar och mår dåligt, säger Barbro Englesson, ordförande för Vårdförbundets avdelning i Jämtland.

Det var när avdelningen inventerade antalet övertidstimmar på sjukhuset och i åtta kommuner som det visade sig att många medarbetare hade mer än 150 timmars övertid. När den är mer än 200 timmar har gränsen överskridits för vad lagen eller kollektivavtalet tillåter. Skadeståndet till Vårdförbundet i Jämtland hamnade på drygt 180 000 kronor.

Valde förlikning

– Vi valde att föreslå en förlikning och minskade skadeståndet till 100 000 kronor mot att vi fick inskrivet att våra medlemmar ska kunna gå på våra utbildningar och fortbildningar utan att arbetsledningen kommer med invändningar, säger Barbro Englesson.

Skadeståndet kommer väl till pass, men hon beklagar att bemanningssituationen är sådan att så mycket övertid måste tas ut.

– Arbetsgivarna hänvisar till att personalen själva väljer att arbeta övertid, men den som under ett år har uppåt 300 övertidstimmar – som en del har – riskerar både sin hälsa och patienternas säkerhet. Det är arbetsgivarens ansvar att se till att anställda har hälsosamma arbetstider, säger hon.

För dåliga villkor

Underbemanningen som orsakar det höga övertidsuttaget tror Barbro Englesson beror på att anställningsvillkoren är för dåliga.

– Jag har pratat med många sistaterminsstudenter som säger att de kommer att flytta från Jämtland för att villkoren på andra håll i landet är bättre, säger hon.

Men hon säger också att arbetsgivarna försöker att göra något åt sjuksköterskebristen.

– Jag sitter med i en partssammansatt arbetsgrupp där vi tittar på olika karriärvägar som förhoppningsvis kan ge en bättre löneutveckling och en större lönespridning. Då tror jag att chansen ökar att vi lockar hit fler.