I går lät det som att orsaken till akutsjukhusens ekonomiska problem skulle vara kraftigt ökade personalkostnader, framför allt på sjuksköterskesidan. Vårdfokus granskning visar att det är en kraftig överdrift.

I ett pressmeddelande skrev hälso- och sjukvårdslandstingsrådet Anna Starbrink (FP) att sjuksköterskorna fått 3,7 procents lönelyft i snitt mellan 2009 och 2014 och specialistsjuksköterskorna 4,4 procent.

Bara de två senaste åren

Men siffrorna stämmer inte. Det är bara de två sista åren som löneutvecklingen har varit så bra. Mellan 2009 och 2012 fick sjuksköterskorna i snitt 1,9 procent per år och specialistsjuksköterskorna fick 2,2 procent.

– Ja, så är det, det borde vi varit tydliga med, säger Anna Starbrinks presschef Rasmus Jonlund i dag.

Sett på fem års sikt har sjuksköterskorna haft ungefär samma löneutveckling som läkare och något mer än undersköterskor. Specialistsjuksköterskorna har haft ytterligare lite mer.

Mest till administrativ personal

Men allra bäst löneutveckling har gruppen "administrativ personal" haft. Deras lön har ökat med i snitt 4,2 procent varje år sedan 2009.

Sjuksköterskor och administrativ personal tjänade lika mycket 2009. I dag har anställda inom administrationen dragit ifrån och har i snitt 2 500 kronor mer i månaden.

Stolta över löneökningarna

På Vårdförbundets Stockholmsavdelning är man stolt över att medlemsgrupperna har fått en ordentlig höjning av lönerna de senaste åren, enligt Jane Stegring, vice ordförande.

– Vi har lyckats och det är vi glada för. Men vi kan ändå inte tro att vi skulle ha lyckats så bra att vi är orsaken till akutsjukhusens ekonomiska problem, säger hon med en viss ironi.

Tror du att det här är ett försök från arbetsgivarhåll att flagga för att lönerna måste hållas nere framöver?

– Vi tar för givet att vi kommer fortsätta att ha en bra löneutveckling. Våra grupper är fortfarande för lågt värderade i förhållande till sin kompetens, säger Jane Stegring.

Lovar fortsatt satsning

Enligt Rasmus Jonlund har landstinget också för avsikt att fortsätta satsa framför allt på specialistsjuksköterskor lönemässigt. Och han lägger till att rapporten inte ska tolkas som att landstingsledningen tycker att det har varit för stora löneökningar.

– Vi tycker det är viktigt att satsa på sjuksköterskor, att det finns karriärmöjligheter och en bra löneutveckling särskilt för specialistsjuksköterskor, det har hela tiden varit vårt budskap. Vi tycker det är viktigt att hålla i det.

Centralstyrd lönebildning

I går kunde Vårdfokus också berätta om de förslag till en mer centralstyrd lönebildning i Stockholms läns landsting som föreslås i rapporten om akutsjukhusens ekonomiska situation. Det handlar bland annat om samma ingångslöner på alla sjukhus och samordning av olika villkor och ersättningar. Men det är något som Vårdförbundet är starkt kritiskt till.

– Det här måste vi titta närmare på. Vi har ett avtal med individuell lönesättning och arbetsgivaren måste i varje enskilt fall bedöma kompetensen och sätta lön efter det. Det låter som att en del av de här förslagen skulle kunna strida mot vårt avtal, säger Jane Stegring.