Fostret har hälften av sin arvsmassa från fadern och uppfattas därför som en inkräktare i modernas kropp. För att förhindra en avstötning får immuncellerna i livmodern en antiinflammatorisk eller immundämpande karaktär.

Tidigare har man trott att mammans immunsystem själv reglerar den här omställningen. Men nu visar en studie från Linköpings universitet att moderkakan – som utvecklas från fostret och därmed uppfattas som ett främmande organ – spelar en viktig roll.

Forskargruppen, som letts av doktoranden Judit Svensson-Arvelund och professorn Jan Ernerudh, har tidigare visat att regulatoriska T-celler och makrofager förhindrar en överdriven inflammation i livmodern. Men mekanismerna bakom utvecklingen av dessa celler har hittills varit okända.

Judit Svensson-ArvelundJudit Svensson-Arvelund.

Jan ErnerudhJan Ernerudh.

Den nu aktuella studien visar att faktorer från moderkakan kan styra utvecklingen av regulatoriska T-celler och makrofager med antiinflammatoriska egenskaper. Moderkakan kan även hindra aktiveringen av immunförsvaret.

I ett nästa steg ska forskarna försöka ta reda på om de identifierade nyckelmolekylerna i den här processen, bland annat interleukin 10 och tillväxtfaktorn M-CSF, kan användas som biomarkörer för att tidigt upptäcka graviditetskomplikationer som missfall, havandeskapsförgiftning och prematura födslar.