Direkt efter valet beslutade den nya majoriteten i Västerbotten, bestående av Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänstern, att ett försök med förkortad arbetstid borde prövas på Norrlands universitetssjukhus.

Något beslut är ännu inte fattat i landstingsstyrelsen, men att det inom en snar framtid kommer att tas ett sådant beslut bekräftas av dess ordförande, Peter Olofsson (S).

Rekrytering största utmaningen

– Det är viktigt att vi utvärderar olika insatser för att klara den framtida personalrekryteringen. Det är just nu den största utmaningen vi har. Sänkt arbetstid skulle kunna vara ett sätt att förbättra arbetsmiljön och locka fler sjuksköterskor att vilja arbeta hos oss, säger han.

Till en början är det tänkt att två avdelningar ska delta i försöket under minst två år. Såväl sjuksköterskorna som undersköterskorna och läkarna ska få sin arbetstid sänkt, med bibehållen lön.

– I Mölndal har man provat sex timmars arbetsdag på operation, vilket fallit väl ut. Vilka avdelningar det blir tal om på Norrlands universitetssjukhus har vi ännu inte bestämt.

Vårdförbundet positivt

Försöket ska nu diskuteras med de fackliga organisationerna, vilket välkomnas av Vårdförbundet.

– Det låter fantastiskt bra. Som det är nu sliter våra medlemmar alldeles för hårt. De har ingen möjlighet till återhämtning, därför måste vi prova någonting annat än det traditionella sättet att arbeta på, säger Jenny Olsson, vice ordförande i Vårdförbundets avdelning i Västerbotten.

Jenny OlssonJenny Olsson

På kort sikt tror hon att det kommer att kosta en del extra, men på längre sikt är hon övertygad om att det kommer att löna sig i form av mindre korttidssjukskrivningar och ett minskat behov av inhyrda sjuksköterskor.