I jämförelse med annan medicinsk behandling är det relativt sällan som det sker tillbud inom strålbehandling, men skulle olyckan vara framme kan det få mycket allvarliga konsekvenser.

En forskningsgrupp har tagit fram mallar och exempel för att göra det enklare att genomföra riskanalyser inom strålbehandling och samtidigt bidra till att höja kvaliteten i de analyser som genomförs. Med vassare analysverktyg och mer stöd till klinikernas kvalitetsarbete skulle patientsäkerheten kunna ökas. 

Sparar tid och resurser

– Det finns en bred enighet om nyttan av riskanalyser för att utveckla kvalitetsarbetet, men det är tidskrävande och resurserna som krävs finns inte alltid på klinikerna. Med det stöd som tagits fram i projektet hoppas jag att fler kliniker genomför riskanalyser så att strålsäkerheten för patienten kan öka, säger Hanne Grinaker , inspektör på Strålsäkerhetsmyndigheten, i ett pressmeddelande.

Mallar och exempel är begränsade till patientsäkerhet, men samma grundmetoder kan användas vid riskanalys för personalen. Projektet har finansierats av Strålsäkerhetsmyndigheten och finns att ladda ned på deras webbplats, se länk till höger.