Det betyder att nyöppnade BB Sophia får ett något högre betyg än övriga förlossningsavdelningar i Stockholmsområdet. Men snittet för alla är också högt: hela 95 procent säger att de är nöjda med vården som helhet.

Mätningen gjordes under sommaren inom Stockholms läns landstings patientenkät.

Även barnmorskorna på BB Sophia får högt betyg. 94 procent svarar att de kände fullt förtroende för barnmorskorna. Snittet för alla förlossningsavdelningarna är 82 procent när det gäller förtroende.

Alla resultat i patientenkäten publiceras senare under våren.