Senast i december var Sverige värd för ett internationellt toppmöte om antibiotikaresistens med WHO, Världshälsoorganisationen. Nu arrangeras konferensen av europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC.

En av huvudpunkterna är att Världshälsoorganisationens Charles Penn kommer att presentera ett första utkast till en ny global handlingsplan, som beskriver vad WHO och medlemsländerna behöver göra tillsammans för att bromsa utvecklingen.

Berör inte bara vården

WHO belyser att problemet med antibiotikaresistens inte bara berör vården av människor, utan att en betydligt större mängd används i andra sektorer, som i djuruppfödningen världen över. Därför behövs ett samarbete över flera stora områden.

Deltagarna på den pågående konferensen representerar myndigheter vars uppgift är att följa utvecklingen av antibiotikaanvändning och resistens i sina länder. På mötet jämför länderna sina data och hoppas kunna upptäcka nya frågor.

Framgångsrikt arbete

Svenska Folkhälsomyndigheten lyfter under ett seminarium fram länderna Ghana och Thailand som visat att det går att arbeta framgångsrikt mot resistens utan stora resurser.

Sverige har arbetat i flera år för att WHO ska prioritera frågan om antibiotikaresistens. Under toppmötet i december poängterades att Sverige kommer att ha en betydande roll. Då enades runt 30 länder om ett program för övervakning av resistens, ett område där Sverige har obligatorisk inrapportering, vilket de flesta länder saknar.

Programmet för att öka övervakningen beskrevs som ett första steg att genomföra WHO:s handlingsplan. Hela handlingsplanen förväntas antas i maj.