Det är Läkemedelsverket och Folkhälsomyndigheten som har tagit fram en ny behandlingsrekommendation för sexuellt överförbara bakteriella infektioner.

Allvarligt resistensläge

Bakgrunden är ett ökande problem med antibiotikaresistens vid behandling av gonorré, men på senare tid även vid behandling av infektion med Mycoplasma genitalium.

Därför har det blivit ännu viktigare att sexuellt överförbara infektioner handläggs och behandlas på rätt sätt, både för att undvika smittspridning och för att minska risken för resistensutveckling, anser myndigheterna.

Risker med självtester

– Tyngdpunkten i denna behandlingsrekommendation är det allt allvarligare resistensläget. För att undvika utveckling av antibiotikaresistens är det viktigt att provtagning och handläggning vid misstanke om en sexuellt överförbar infektion görs på rätt sätt och att rätt antibiotikum ges. På grund av risken för resistensutveckling bör endosbehandling med 1 g azitromycin undvikas, säger läkaren Carin Anagrius, specialist inom venereologi.

Rekommendationen tar också upp riskerna med självtester och självmedicinering med antibiotika inköpta på nätet, utan kontakt med sjukvården.