För patienter med lindriga och okomplicerade besvär kan nu de många och långa timmarna i akutens väntrum vara ett minne blott.

Sedan mitten av januari pågår ett projekt med en sjuksköterskemottagning på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg där sårskador, urinvägsinfektioner och lättare allergiska reaktioner kan hanteras utan att en läkare behöver involveras. Röntgen och prover kan ordineras av sjuksköterska, som också kan skriva hem patienter själv.

Kenneth JönssonKenneth Jönsson

Specialistsjuksköterskan Kenneth Jönsson, som arbetat på kliniken sedan 2001, är först ut att ta på sig detta utökade ansvar. Utöver akut- och olycksfallsvidareutbildning har han en magister i akutvård och blir till sommaren specialist i medicinsk vård från Göteborgs universitetet.

Inspirerad av aktuell forskning kring sjuksköterskekompetens på akutmottagningar och med exempel från hur de arbetar bland annat på kirurgen i Linköping, framförde han idén om en sjuksköterskemottagning till sina närmsta chefer.

– Det finns tid att vinna på att vi tar mer ansvar och samtidigt får jag utveckla min kompetens, säger han.

Nöjda patienter och tacksamma kolleger

Reaktionerna från patienterna har hittills varit positiva och responsen från kollegerna likaså. Ibland kan det kännas lättare att be honom om en röntgenremiss när alla läkare är upptagna.

– Det är helt prestigelöst. Jag frågar alltid läkarna om jag är osäker och de får gärna titta på "mina" patienter om de känner att de behöver, säger Kenneth Jönsson.

Det gör också att han känner sig trygg med de nya arbetsuppgifterna. För dokumentationen vid hemgång ansvarar han helt själv, utom när det gäller läkemedel och recept.

Få upp lönen

Självklart hoppas han att de nya arbetsuppgifterna ska märkas i lönekuvertet. Utöver det tillägg på 2 000 kronor i månaden som Sahlgrenska betalar ut till specialistsjuksköterskor pågår löneförhandling .

Projektet ska utvärderas efter sommaren och därefter beslutar man om det ska fortsätta och om konceptet ska utökas till att gälla flera patientgrupper.