Fyra erfarna sjuksköterskor tar plats bland chefsläkarna inom Region Östergötland. Deras uppgift blir att utveckla patientsäkerheten genom att lyfta fram omvårdnaden.

Befattningen chefssjuksköterska finns i flera andra landsting och regioner, men är ny i Östergötland.

– Jag vill synas i verksamheterna, och initiera frågor och analyser kring patientsäkerhet. Jag ser fram emot att bidra med mina erfarenheter inom omvårdnad och patientsäkerhet, säger Mita Danielsson, som tidigare varit verksamhetsutvecklare på Utvecklings- och patientsäkerhetsenheten och även har forskat i ämnet patientsäkerhet.

Chefssjuksköterskorna och chefsläkarna ska lägga fram olika förbättringsförslag och ta del av Lex Maria-processen. Målet är att de ska minska vårdskadorna, som vårdrelaterade infektioner och trycksår.

Chefssjuksköterskorna ska vara en resurs för hela regionen, både sjukhusvården och primärvården.