I mer än tio år har Stressrehab vid Danderyds sjukhus tagit emot patienter med utmattningssyndrom. Ett par hundra patienter om året har fått hjälp och kliniken har mycket goda resultat. Åtta av tio patienter har kunnat återgå till arbetet.

Men när Stockholms läns landsting beslutade om att införa vårdval för den här patientgruppen förbjöds Danderyds sjukhus att fortsätta verksamheten efter den 30 juni i sommar. Patienterna ska i stället hänvisas till nya privata mottagningar.

Sex vårdföretag har hittills blivit godkända inom vårdval "Rehabilitering vid långvarig smärta och utmattningssyndrom" som startade i oktober 2014.

Vill öka valfriheten

Till Svenska Dagbladet säger landstingsrådet Anna Starbrink (FP):

– Den här typen av vård behöver inte finnas på ett akutsjukhus och därför ska den stängas. Men vi vill öka valfriheten och ha fler mottagningar runt om i länet eftersom det numera är en så vanlig sjukdom.

Men enhetschefen vid Stressrehab på Danderyds sjukhus, Sara Burlin Pellbäck är orolig för att nedläggningen kommer att drabba de svårast sjuka.

Forskningen hotas

– Det blir en allvarlig försämring. Konkurrensen leder ofta till att man inte vill ta hand om de allra mest sjuka som kostar mest och tar lång tid att behandla, säger hon till SvD.

Sara Burlin Pellbäck är också orolig för att forsknings- och utvecklingsmöjligheterna försämras.

Vårdfokus har tidigare skrivit om det rehabiliterings- och preventionsprogram mot utmattningssyndrom som psykiatern Marie Åsberg har forskat fram och som används just vid Stressrehab på Danderyds sjukhus.