Det säger Berit Ekervhén som är en av de nio sjuksköterskor som sade upp sig i mitten av januari. Hon och hennes kolleger hade tröttnat på ledningen som de tycker har slagit dövörat till varje gång som de kommit med konstruktiva förslag på förbättringar.

När de i morse slog upp Norrbottenskuriren hittade de till sin häpnad en artikel som berättade att de nu ändrat sig och vill stanna kvar i Bodens hemsjukvård.

– Det är helt fel. Ingenting är klart än och vi har inte fått igenom de krav vi ställde i samband med uppsägningarna: en gemensam lokal, slopandet av tre fasta semesterperioder och högre löner. Det enda krav som uppfyllts är att vi blivit lovade en tillfällig lokal, säger Berit Ekervhén.

Hon berättar att arbetslaget samlades så sent som i morse och att ingen under nuvarande omständigheter är beredd att ta tillbaka sin uppsägning.

I lokaltidningen har ingen av sjuksköterskorna fått komma till tals. Artikeln bygger på en intervju med Béatrice Öman (S) som är ordförande i Bodens socialnämnd.

– Hur det har blivit så här fel förstår vi inte. Men själv tror jag att det är ett försök från arbetsgivarens sida att splittra oss i sjuksköterskegruppen, säger Berit Ekervhén.