Förra året kunde 339 transplantationer genomföras på Sahlgrenska universitetssjukhuset, en ökning med 5 % från året innan. Genom utbildningsinsatser för personalen på intensivvårdsavdelningarna och donationsansvariga sjuksköterskor och läkare,  DAS och DAL, har också antalet donatorer av organ varit rekordhögt. Det har blivit lättare att identifiera potentiella donatorer i ett tidigt skede.

– Medvetenheten har ökat och det är mer självklart att ta upp donationsfrågan med närstående, säger Petra Vestlund, transplantationskoordinator på Sahlgrenska universitetssjukhuset

Fler behövs

Fortfarande står många patienter i transplantationskö. Vården behöver nya donatorer till dem som väntar på organ. Det är inte lätt att ta upp frågan med anhöriga som just fått ett dödsbud och befinner sig i kris. Personalen behöver träna på det svåra samtalet och ta hjälp av varandra.

– När en person misstänks avlida i total hjärninfarkt under pågående respiratorbehandling-tänk då alltid donation. DAS och DAL finns för stöd kring frågor om vård av donatorn och anhörigsamtal, säger Petra Vestlund.