Av de cirka 1 000 barn som varje år föds mer än två månader för tidigt drabbas en tredjedel av ögonsjukdomen ROP, retinopathy of prematurity. Utan behandling riskerar barnen att bli blinda. Varje år måste ett 50-tal barn behandlas för att rädda synen.

För att upptäcka sjukdomen i tid undersöks ögonen hos dessa för tidigt födda barn regelbundet var eller varannan vecka tills risken för ROP är över, vanligen i två till tre månader. Undersökningarna är både påfrestande och smärtsamma för barnen.

Ett forskarteam vid Sahlgrenska akademin i Göteborg har tidigare visat att ju sämre barnet växer under de första levnadsveckorna, desto större är risken för att det ska utveckla ROP. Dessa kunskaper har lett till utvecklande av webbprogrammet Winrop, som automatiskt analyserar födelsevikten och viktuppgången. Vid eventuella avvikelser larmar programmet.

– Våra studier visar att programmet med stor träffsäkerhet identifierar högriskbarnen, ofta flera veckor eller månader innan de första tecknen på sjukdom visar sig, säger ögonläkaren Pia Lundgren som i en ny avhandling beskriver metoden.

Exakt hur många barn som kan slippa de smärtsamma undersökningarna kan hon inte svara på med tanke på att programmet är så pass nytt. Men i Göteborg, där det använts längst, har man lyckats minska antalet undersökningar med cirka 30 procent.