Som Vårdfokus berättade i morse har sjuksköterskorna i Bodens hemsjukvård tröttnat på att arbetsgivaren inte lyssnar på dem. Så sent som i går kväll beslutade 11 av de 13 sjuksköterskorna att gemensamt säga upp sig. Men när de fick veta att arbetsgivaren och Vårdförbundet i dag på morgonen skulle hålla mbl-förhandlingar beslutade de sig för att avvakta.

Mbl-förhandlingarna ajournerades dock av arbetsgivaren. I stället kallades samtliga sjuksköterskor in från hemsjukvården för att lägga fram sina synpunkter.

Kallades in till arbetsgivaren

Resultatet blev att arbetsgivaren nu backar från kravet på tre fasta semesterperioder i juni, juli eller augusti, vilket sjuksköterskorna tycker är bra. Det var just det beslutet som slutligen fick dem att ta till vapnet med massuppsägning.

Ett annat krav som sjuksköterskorna länge fört fram, men inte fått gehör för, är att få en gemensam lokal. I dag är de utspridda på fyra olika platser i kommunen, vilket gör att de inte kan vara flexibla och hjälpa varandra när det blir extra tungt i något av arbetslagen. Även det kravet sa sig nu ledningen kunna lösa, även om det kanske inte går så fort som sjuksköterskorna önskar.

Kräver rejält lönelyft

Vad sjuksköterskorna däremot inte hade berättat för arbetsgivaren tidigare var att de nu också kräver betydligt bättre betalt. Under sittande möte begärde de att lönerna höjs till 35 000 kronor.

– För inte allt för länge sedan sade enhetscheferna i kommunen upp sig. De hade begärt 37 000, vilket de till slut fick igenom. Precis som vi är en del av dem sjuksköterskor, och vi tycker att vi är lika värdefulla som dem, säger sjuksköterskan Elin Järnberg.

Elin Järnberg tjänar i dag 27 700 kronor i månaden, den som tjänar mest i gruppen har en lön på 32 500.

Sjuksköterskorna har nu bestämt sig för att i morgon lämna in sina krav skriftligt till arbetsgivaren, samtidigt som de bifogar sina uppsägningar.

– Vi känner att vi måste vara konkreta för att det ska hända någonting. Lokalen har vi tjatat om i två år utan att någon har lyssnat.

Facket stödjer inte uppsägningarna

Vårdförbundet kan inte stötta en åtgärd som är liktydig med massuppsägning. Det strider mot fredsplikten.

– Jag tycker att det är viktigt att ha en dialog med arbetsgivaren, men jag kan förstå medlemmarnas frustration. När de försöker, försöker och försöker och inte får något gehör, säger Erica Ohlsson som är ordföranden i Vårdförbundets avdelning i Norrbotten.

Vårdfokus har utan resultat sökt socialchefen i Boden för en kommentar.