Två koppar vid ett tillfälle – eller totalt fyra koppar kaffe om dagen – ger inga negativa effekter på hälsan för vuxna. För gravida är högst två koppar kaffe per dag en säker nivå.

Den bedömningen gör Efsa, den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, efter att ha studerat hur koffein påverkar blodtryck, hjärta, vätskebalans och andra hälsoeffekter som till exempel sömn. Redan en kopp kaffe kan göra att det tar längre tid att somna och att sovtiden blir kortare.

Efsa:s bedömning är preliminär och öppen för kommentarer fram till den 15 mars.

Tidigare studier har visat att för mycket kaffe kan göra det svårare att bli gravid, se länk till höger.