Ända sedan augusti har Sara Hurtig, via ett privat bemanningsföretag, arbetat  på infektionsavdelning I62 på Karolinska universitetssjukhuset Huddinge. Men hon kan tänka sig att byta det mot en fast anställning.

– Absolut! Det beror på villkoren. Med en bra grundlön och en ordentlig bemanning med fasta sjuksköterskor så kan jag tänka mig det.

I dag finns det personal från ett 2o-tal bemanningsföretag på sjukhuset, men Karolinska har ingen exakt siffra på hur många personer det handlar om i dagsläget.

Kostar för mycket

Som Vårdfokus rapporterat tidigare i veckan sätter Karolinska universitetssjukhuset nu stopp för nya avtal med bemanningsföretagen. De höga kostnaderna för hyrpersonal, övertid och extratimmar har dränerat sjukhusets budget. Om sjukhuset istället hade lyckats tillsvidareanställa hade man kunnat ta in cirka 500 helårsarbetande för de pengarna (se faktaruta).

Sjukhuset börjar med att stoppa all nyinhyrning och sedan är det upp till varje division att minska andelen inhyrd personal till förmån för fast anställda under 2015.

Bemanningscentrum, som är sjukhusets interna pool, omfattas inte av stoppet.

Vill vara på samma avdelning

En av dem som berörs av bemanningsstoppet är Sara Hurtig. I våras slutade hon på kirurgen vid länssjukhuset i Örebro. Under sommaren arbetade hon i Oslo som bemanningssjuksköterska, innan den svenska huvudstaden lockade.

När hon började på infektionsavdelningen på Huddinge var den bemannad till största delen av inhyrd personal. Nu är allt fler fast anställda. Sara Hurtig har själv en så kallad långtidsplacering och är mycket nöjd med det.

– Jag är inte intresserad av att hoppa runt på en massa olika avdelningar. Här trivs jag jättebra med kolleger och har spännande arbetsuppgifter, säger hon.

Känner sig lugn

För Sara Hurtig var det bättre lön, flexiblare arbetstider och  möjligheten att själv kunna välja hur mycket hon vill jobba som fick henne att välja bemanningsföretag. Trots att avtalet nu sägs upp är hon inte orolig.

– Jag var inte så förvånad, vi har ju hört talas om det innan. Det finns massor av jobb för sjuksköterskor.