Att hitta nya sorters antibiotika ses som helt nödvändigt när resistensen mot våra vanligaste antibiotika blir allt vanligare. Nu har forskare i USA hittat ett ämne i jordbakterier, teixobactin, som i tester på möss visat sig vara verksamt mot vanliga bakterier som stafylokocker, tarmbakterier och tuberkulosbakterier.

Teixobactin verkar genom att hindra uppbyggnaden av cellväggar som finns runt bakterierna och gör det på ett sätt som minskar risken för att bakterierna ska utveckla resistens.

Ämnena i jordbakterierna har varit kända sedan länge, men det är först helt nyligen som forskarna kommit på metoder att odla dem i laboratorium.

Forskningen presenteras i det senaste numret av tidskriften Nature. Otto Cars, som är professor i infektionssjukdomar vid Uppsala universitet och som har lång erfarenhet av arbetet mot antibiotikaresistens är förhoppningsfull.

– Vi vet att många tidiga antibiotikakoncept faller bort av olika skäl. Men det här ser ut att ha förutsättningar att bli ett läkemedel som vi skulle kunna ha användning för i vår arsenal mot en viss typ av bakterier. Det ser absolut ut så, säger han till Sveriges radios vetenskapsredaktion.