Utbildningsmaterialet innehåller bland annat övningar, texter om lagstiftning och systematiskt arbete med bemötande och icke diskriminerande arbetssätt.

Med finns också exempel på hur olika verksamheter framgångsrikt har arbetat med bemötande för att motverka diskriminering.

Materialet är framtaget i samarbete med Diskrimineringsombudsmannen och Sveriges kommuner och landsting.