Bristen på sjuksköterskor är allvarlig även på Gotland och nu startar regionen en rekryteringskampanj som riktar sig till nyutbildade sjuksköterskor.

Nya sjuksköterskor erbjuds tillsvidareanställning med ett basår där de får arbeta med både opererande och kliniska verksamheter. De ska också få personlig handledning och coachning av en erfaren kollega. Schemalagda utvecklingsdagar och praktisk träning ingår också på cirka tio procent av arbetstiden.

– Det är svårt att säga om vårt erbjudande är mer attraktivt än andras, men det här är en del i vår rekryteringsstrategi – att locka fler sjuksköterskor till Gotland och få dem att stanna, säger sjukvårdschefen Cathrine Malmqvist till Gotlands Tidningar.

Ett basår för nyexaminerade har tidigare införts på Sahlgrenska i Göteborg och inom Region Örebro.