Under de senaste veckorna har omkring 80 fall av Salmonella Enteritidis rapporterats, samtliga med kopplingar till en restaurang på Öland. Flera personer har varit allvarligt sjuka och inlagda på sjukhus.

Salmonellatypen är densamma som i det nationella utbrott som pågått sedan december förra året. Hittills har 140 fall identifierats, spridda över stora delar av Sverige. I ett halvår har Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket försökt spåra källan, som troligtvis är gemensam i samtliga fall.

Öppnad burk gav positivt utslag

Under utredningen har misstankar riktats mot Sevans Allkrydda. Nu väljer bolaget att dra tillbaka alla storleksvarianter och partier av produkten, trots att analyserna ännu inte är helt klara.

– Vi tar det säkra före det osäkra. Folkhälsomyndigheten har tagit prover på Sevans kryddmix från en öppnad burk som fanns hemma hos en person som insjuknat. Den gav positivt utslag. Men eftersom burken var öppen är det inte säkert att smittan fanns där från början, säger Julia Kronlund, affärsenhetschef på Sevan, till Aftonbladet.

Uppdatering:

Senare under tisdagen meddelade Livsmedelsverket att kryddmixen Iwi allkrydda, som säljs av företaget Dimpex, visat sig innehålla  Salmonella Enteritidis. Provet av Iwi allkrydda är från restaurangen på Öland men det är ännu inte klarlagt om det är exakt samma typ av salmonella som i det pågående utbrottet.