Det senaste fallet av mers i Sydkorea bekräftades den 4 juli. Totalt har 186 människor smittats varav 36 har dött.

Men nu anser regeringen att människor inte längre behöver oroa sig för att smittas. WHO säger däremot att innan man officiellt kan deklarera att utbrottet är över krävs det minst 28 dagar utan att något nytt fall rapporteras. Det är två gånger så lång tid som inkubationstiden för infektionssjukdomen mers.

Utbrottet har skapat panik bland människor och Sydkoreas ekonomi har drabbats hårt till följd av minskad turism och för att befolkningen hållit sig inne och inte vågat gå ut på restauranger, bio, gallerior och offentliga platser.

Antalet utländska besökare minskade med 40 procent i juni, men den internationella sjuksköterskekongressen, som varit planerad att hållas i huvudstaden Seoul sedan länge, ställdes inte in utan genomfördes som planerat.