I samband med svininfluensaepidemin 2009-2010 drabbades många människor av narkolepsi efter att ha vaccinerats med Pandemrix. En jämförande registerstudie som Läkemedelsverket och Karolinska institutet genomförde 2013 visade på en trefaldigt ökad risk för narkolepsi hos barn och ungdomar.

Pandemrix tillverkades av läkemedelsbolaget GlaxoSmithKline vid fabriker i Tyskland. Samma bolag tillverkade svininfluensavaccinet Arepanrix i Kanada, som var mycket likt Pandemrix och innehöll samma adjuvans, det vill säga immunstimulerande komponenter. I Kanada sågs dock endast en måttlig ökning av risken för narkolepsi.

Leder till autoimmunreaktion

En amerikansk studie som tittat närmare på de två vaccinen har upptäckt skillnader i sammansättningen, som misstänks bero på olika tillverkningsmetoder. I Pandemrix fall kan sammansättningen ha lett till en autoimmunreaktion som angrep de sömnreglerande hjärncellerna hos vissa personer, vilket ledde till narkolepsi.

– Det finns en stark hypotes att delar i vaccinet, troligen delar av virus, liknar något kroppseget. Immunreaktionen mot viruskomponenten, som liknar det kroppsegna, blir autoimmun. Det innebär att den är riktad mot det kroppsegna och i det här fallet de nervceller som finns i hjärnan, säger Tomas Olsson, professor i neurologi vid Karolinska institutet i Solna, till Sveriges Radio.