Enligt en artikel i tidskriften The Lancet ger det nya vaccinet ett hundraprocentigt skydd mot sjukdomen.

Läkare utan gränser har deltagit i studien av vaccinet, som genomförts i Guinea. Organisationen har bland annat vaccinerat 1200 sjuksköterskor, läkare, laboratoriepersonal och andra utsatta yrkesgrupper.

– För första gången någonsin har vi fått bevis på att ett vaccin är effektivt mot ebola. Alltför många människor har avlidit i denna extremt dödliga sjukdom och det har varit oerhört frustrerande för vårdpersonalen att maktlöst se på. Nu behövs mer data för att se hur effektivt detta förebyggande verktyg verkligen är, men det är ett unikt genombrott, säger läkaren Bertrand Draguez i ett pressmeddelande från Läkare utan gränser.