Från en halv procent i början på 2000-talet till över två procent 2014. Så mycket har antalet diagnoser för autismspektrumstörning ökat.

Men symtomen har inte blivit vanligare i befolkningen, utan ökningen beror sannolikt på breddade diagnoskriterier, att fler söker hjälp och en ökad kunskap hos professionen.

Det visar en studie vid Sahlgrenska akademin i Göteborg som publiceras i British Medical Journal.

Forskarna har tittat på uppgifter från patientregistret där förekomsten av autism ökat för varje år. Sedan har de jämfört det med en stor tvillingstudie och där visade det sig att symtomen inte har ökat under samma tidsperiod.

– Det innebär att prevalensökningen av autismspektrumstörningar inte speglas av en ökning av autismsymtomen. Med andra ord är symtomen inte vanligare i befolkningen i dag jämfört med för tio år sedan, säger professor Christopher Gillberg vid Sahlgrenska akademin.