Stödtelefonen är till för dem som behöver råd och vägledning i sitt arbete med frågor som rör hedersrelaterat våld och förtryck, inklusive barn- och tvångsäktenskap och könsstympning av flickor och kvinnor. Den är både till för yrkesverksamma och de som arbetar med frågorna ideellt.

Verksamheten startade i mars och under de två första månaderna fick man samtal om 288 ärenden som berör 417 personer.

Hela 85 procent av de utsatta är flickor eller kvinnor och nära hälften av alla utsatta är barn under 18 år.

Många har varit utsatta för flera typer av våld, kränkningar och kontroll – flera gånger och under en längre tid.

En del ärenden har rört flickor och unga kvinnor som lider av konsekvenser av att vara könsstympade och andra har rört oro för att flickor ska bli könsstympade.

Många av de utsatta lever under stark kontroll och med stora begränsningar i sina liv. Det handlar också ofta om mycket allvarlig utsatthet, till exempel om barn- och tvångsgifte, om bortförande ut ur Sverige, om grov misshandel och allvarligt psykiskt våld.